ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
MINISTRY OF MIGRATION POLICY

Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
National Register of Greek and Foreign Non-Governmental Organizations (NGOs)
dealing with international protection, migration and social integration issues

Οργανώσεις Ενταγμένες στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ/
Organizations included in the National Register of Greek and Foreign NGOs

Οδηγίες /Instructions

  • Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι Οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.
    The Organizations, that are included in the National Register of Greek and Foreign NGOs dealing with international protection, migration and social integration issues, are presented in the following list.
ΗΜ/ΝΙΑ
2019-02-23 15:48:29
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΜΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ/ NUMBER OF INCLUDED IN THE REGISTER
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΚΟ/ HELLENIC NGOs 42
ΞΕΝΕΣ ΜΚΟ/ FOREIGN NGOs 6
ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL 48
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/
INCLUDED IN THE REGISTER - ORGANIZATION NAME
1 ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
2 FAIR PLANET
3 ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
4 Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση
5 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ.)
6 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΧΑΜΕΤ ΑΛΙ
7 Ίδρυμα Λαμπράκη
8 Hope Spot - Κέντρο Ελπίδας
9 Κάριτας Ελλάς
10 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Α.Ν.Θ.)
11 ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
12 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
13 ACTIONAID ΕΛΛΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
14 ΝΑΟΜΙ Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων Θεσσαλονίκης
15 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
16 Αλληλεγγύη SolidarityNow
17 SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL (ΕΛΛΑΔΟΣ)
18 PR.A.K.S.I.S - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
19 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ
20 ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ 2.0- ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ -ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ - ΙΔΙ ΕΤΕΡΟ
21 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΟΤΙΜΑ (ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ)
22 Ηλιακτιδα ΑΜΚΕ
23 Γιατροί Χωρίς Σύνορα - Ελληνικό τμήμα
24 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
25 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
26 Danish Refugee Council - Greece/DRC-Greece
27 REFUGEE SUPPORT GREECE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
28 Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+
29 ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ
30 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
31 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
32 EMERGENCY RESPONSE CENTRE INTERNATIONAL
33 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34 ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
35 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΓΤΚ ΕΛΛΑΔΑΣ
36 ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
37 Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία ΓΕΦΥΡΕΣ
38 RE-CREATE HUMANITY & CULTURE N.G.O. - ΡΙ ΚΡΙΕΙΤ Μ.Κ.Ο. ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
39 Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
40 ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
41 ΜΕΤΑδραση - Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
42 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
43 STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN Norwegian Refugee Council (NRC)
44 INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS
45 Samaritan's Purse
46 Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V.
47 SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO SMH
48 Terre des hommes Foundation


Δημιουργήθηκε από το:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σταδίου 27 10183 Αθήνα
http://www.ypes.gr
Επικοινωνία: e-mail hr.procedures@immigration.gov.gr

Created by the:
Ministry of Interior for the
Ministry of Migration Policy
Stadiou 27 10183 Athens
http://www.ypes.gr
Contact: e-mail hr.procedures@immigration.gov.gr