ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
MINISTRY OF MIGRATION POLICY

Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων (ΜΚΟ)
που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης
National Register of Greek and Foreign Non-Governmental Organizations (NGOs)
dealing with international protection, migration and social integration issues

Οργανώσεις Ενταγμένες στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ/
Organizations included in the National Register of Greek and Foreign NGOs

Οδηγίες /Instructions

  • Στη λίστα συμπεριλαμβάνονται οι Οργανώσεις που είναι ενταγμένες στο Εθνικό Μητρώο Ελληνικών και Ξένων ΜΚΟ που δραστηριοποιούνται σε θέματα διεθνούς προστασίας, μετανάστευσης και κοινωνικής ένταξης.
    The Organizations, that are included in the National Register of Greek and Foreign NGOs dealing with international protection, migration and social integration issues, are presented in the following list.
ΗΜ/ΝΙΑ
2018-12-13 02:11:45
ΑΡΙΘΜΟΣ ΕΝΤΑΓΜΕΜΩΝ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ/ NUMBER OF INCLUDED IN THE REGISTER
ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΜΚΟ/ HELLENIC NGOs 42
ΞΕΝΕΣ ΜΚΟ/ FOREIGN NGOs 6
ΣΥΝΟΛΟ/ TOTAL 48
ΕΝΤΑΓΜΕΝΕΣ ΣΤΟ ΜΗΤΡΩΟ - ΕΠΩΝΥΜΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ/
INCLUDED IN THE REGISTER - ORGANIZATION NAME
1 Κέντρο Παιδιού και Εφήβου - Διάγνωση - Συμβουλευτική - Αποκατάσταση
2 ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ (Ε.Ε.Σ.)
3 Hope Spot - Κέντρο Ελπίδας
4 ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΜΟΧΑΜΕΤ ΑΛΙ
5 Ίδρυμα Λαμπράκη
6 Κάριτας Ελλάς
7 ΧΡΙΣΤΙΑΝΙΚΗ ΑΔΕΛΦΟΤΗΣ ΝΕΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (Χ.Α.Ν.Θ.)
8 ΕΛΙΞ - Προγράμματα Εθελοντικής Εργασίας
9 ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
10 ACTIONAID ΕΛΛΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
11 ΝΑΟΜΙ Οικουμενικό Εργαστήριο Προσφύγων Θεσσαλονίκης
12 Γιατροί Χωρίς Σύνορα - Ελληνικό τμήμα
13 ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΕΘΕΛΟΝΤΩΝ ΚΙΛΚΙΣ
14 ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΑΝΘΡΩΠΙΣΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ
15 Αλληλεγγύη SolidarityNow
16 SAVE THE CHILDREN INTERNATIONAL (ΕΛΛΑΔΟΣ)
17 PR.A.K.S.I.S - ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
18 ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΚΦΡΑΣΗ ΘΕΣΜΟΙ-ΕΚΠΕΘΕ
19 ΤΖΕΝΕΡΕΪΣΟΝ 2.0- ΔΕΥΤΕΡΗ ΓΕΝΙΑ -ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΓΙΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΤΗΝ ΙΣΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΤΗΝ ΕΤΕΡΟΤΗΤΑ - ΙΔΙ ΕΤΕΡΟ
20 ΚΕΝΤΡΟ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΚΑΙ ΕΡΕΥΝΩΝ ΔΙΟΤΙΜΑ (ΚΓΜΕ ΔΙΟΤΙΜΑ)
21 Ηλιακτιδα ΑΜΚΕ
22 Danish Refugee Council - Greece/DRC-Greece
23 ΟΜΙΛΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ UNESCO ΠΕΙΡΑΙΩΣ & ΝΗΣΩΝ
24 REFUGEE SUPPORT GREECE ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
25 Ινστιτούτο Ομάδα για τον Κόσμο - Περιβαλλοντική Συμμαχία 2004+
26 ΝΑΡΚΟΜΑΝΕΙΣ ΑΝΩΝΥΜΟΙ
27 ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΙΣΩΝ ΕΥΚΑΙΡΙΩΝ
28 ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ
29 EMERGENCY RESPONSE CENTRE INTERNATIONAL
30 ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΕΙΑ, ΓΤΚ ΕΛΛΑΔΑΣ
31 ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ ΙΝΤΕΡΝΑΤΙΟΝΑΛ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
32 ΚΑΡΙΤΑΣ ΑΘΗΝΑΣ
33 ΑΣΤΕΡΙΑΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
34 Ανθρωπιστική Πρωτοβουλία ΓΕΦΥΡΕΣ
35 RE-CREATE HUMANITY & CULTURE N.G.O. - ΡΙ ΚΡΙΕΙΤ Μ.Κ.Ο. ΑΝΘΡΩΠΙΣΜΟΣ & ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
36 Δίκτυο για τα Δικαιώματα του Παιδιού
37 ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
38 ΑΡΣΙΣ - Κοινωνική Οργάνωση Υποστήριξης Νέων
39 ΜΕΤΑδραση - Δράση για την Μετανάστευση και την Ανάπτυξη
40 ΠΑΙΔΙΚΑ ΧΩΡΙΑ SOS ΕΛΛΑΔΟΣ
41 FAIR PLANET
42 ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΘΕΛΟΝΤΙΚΗ ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΗ ΟΡΓΑΝΩΣΗ
43 STIFTELSEN FLYKTNINGHJELPEN Norwegian Refugee Council (NRC)
44 INTERSOS ORGANIZZAZIONE UMANITARIA ONLUS
45 Arbeiter Samariter Bund Deutschland e.V.
46 Samaritan's Purse
47 SALVAMENTO MARITIMO HUMANITARIO SMH
48 Terre des hommes Foundation


Δημιουργήθηκε από το:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ για το
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ
Σταδίου 27 10183 Αθήνα
http://www.ypes.gr
Επικοινωνία: e-mail hr.procedures@immigration.gov.gr

Created by the:
Ministry of Interior for the
Ministry of Migration Policy
Stadiou 27 10183 Athens
http://www.ypes.gr
Contact: e-mail hr.procedures@immigration.gov.gr